Criterii de admitere

Admiterea la programul de studii/specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar se face pe baza unui interviu şi a evaluării dosarului personal al candidatului.

Etapa I: Interviu

La interviu se verifică aptitudinile pedagogice (dicție şi muzică) și se au în vedere valorile morale personale, precum şi motivaţiile care stau la baza deciziei de a opta pentru această specializare, ţinte şi obiective referitoare la anii de studiu precum şi planuri de viitor în ceea ce priveşte vocaţia sau cariera. Interviul are caracter eliminatoriu și se evaluează cu Admis/Respins.

Etapa II: concurs pe bază de dosar

Media de admitere este 100% media examenului de Bacalaureat.

Criteriul de departajare la medii egale  se face în funcție de media obținută din mediile anuale de la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică pe parcursul anilor de studii din liceu.