Criterii de admitere

Admiterea la programul de studii/specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar se face pe baza unui interviu şi a mediei examenului de bacalaureat.

Etapa I: Interviu

La interviu se verifică aptitudinile pedagogice (dicție şi muzică). În cadrul discuțiilor cu candidații se au în vedere valorile morale personale, precum şi motivaţiile care stau la baza deciziei de a opta pentru această specializare, ţinte şi obiective referitoare la anii de studiu precum şi planuri de viitor în ceea ce priveşte vocaţia sau cariera. Interviul are caracter eliminatoriu și se evaluează cu Admis/Respins.

Etapa II: concurs pe bază de dosar

În cadrul acestei etape clasificarea candidaţilor se face strict în ordinea mediilor de la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 100% în media generală de admitere), în limita numărului de locuri stabilit.

Criteriul de departajare la medii egale se face în funcție de media obținută din mediile anuale de la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică pe parcursul anilor de studii din liceu.