Criterii

Criterii

Criterii

Admiterea se va desfășura diferențiat pe domenii de studii, în conformitate cu următoarele criterii:

Admiterea la specializarea Teologie adventistă pastorală pentru anul I de studii se face pe baza unui examen care se desfăşoară în mai multe etape:

Etapa I: Interviu

Interviul se face pe baza fişei-chestionar şi discuţiei pe care o poartă membrii comisiei de admitere cu fiecare candidat în parte. În fişa-chestionar, completată de candidat, se consemnează date personale. La interviu se au în vedere recomandările în dreptul candidatului(ei), valorile morale personale, precum şi motivaţiile care stau la baza deciziei de a opta pentru un anumit domeniu de studiu, specializare, ţinte si obiective referitoare la anii de studiu precum şi planuri de viitor în ceea ce priveşte vocaţia sau cariera. Interviul este probă eliminatorie.

Pentru participare la interviu candidatul trebuie să fie membru botezat al unei biserici adventiste.

Candidaţii, absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, vor fi admişi exclusiv pe bază de interviu.

Etapa II: Probe scrise

A. Limba engleză

Proba de limba engleză cuprinde:

  1. Vocabular: nu cuvinte uzuale, ci cuvinte care să denote o gradaţie a dificultăţii până la un nivel mediu de cunoştinţă a limbii engleze.
  2. Text (paragraf) de tradus – nivel intermediar

Modele de subiecte – limba engleza

 

B. Cunoştinţe biblice şi limba română

(b1) Proba de cunoştinţe biblice constă în subiecte de tipul:

  1. Potrivire de texte biblice cu referinţa lor biblică
  2. Completare texte biblice
  3. Cunoştinţe doctrinale (Definiţii de concepte teologice, Texte biblice suport pentru o doctrină anume, Analiza unui text (doctrinal) pe o pagină A4)

Modele de subiecte – cunoştinţe biblice

 

(b2) Proba de limba română constă în subiecte de tipul:

  1. Analize gramaticale
  2. Elemente de vocabular (lexic)
  3. Compunere

Modele de subiecte – limba română