Mesajul Preşedintelui

Institutul Teologic Adventist este, în multe privinţe, diamantul coroanei pentru Uniunea noastră. Clădirile, biblioteca şi echipamentele reprezintă cea mai ampla investiţie din toate timpurile pentru Biserica Adventistă din România. Pastorii şi profesorii cei mai consacraţi şi cei mai bine pregătiţi au fost aduşi ca să creeze un mediu spiritual şi academic fără egal. Buna desfăşurare a activităţilor este adesea pe agenda comitetelor noastre şi întotdeauna pe agenda rugăciunilor noastre. Investiţia aceasta este, fără îndoială, observată şi apreciată de mulţi.

Cei care poartă răspunderea educaţiei adventiste pe plan mondial au vizitat campusul în repetate rânduri şi urmăresc îndeaproape dezvoltarea noastră. De curând ei au reînnoit acreditarea celor trei programe. Profesori de la cele mai bune şcoli adventiste pe plan mondial vin adesea şi predau. Profesorii noştri îşi ridică permanent calitatea şi pregătirea.

Fără îndoială că este loc de creştere, şi suntem angajati intr-un efort susţinut ca să întelegem mai bine voia lui Dumnezeu pentru această scoală şi să ascultăm de El. Toate aceste sunt acum puse la dispoziţia tinerilor noştri. Fără voi, tot ce s-a făcut aici îşi pierde sensul şi dreptul la existenţă. De aceea va încurajez să vă rugati serios când alegeţi locul în care veti studia în cei mai buni ani ai vieţii voastre.

Am deplină încredere că, inspiraţi de cele mai curate motive şi de aspiraţiile cele mai înalte, veti veni să fiţi studenţii şcolii noastre.

Fie ca aceasta să fie o decizie de care să vă bucuraţi pentru veşnicie!